top of page

04.10.2017 - Lawatan para Aktivis ke BHEUU, JPM bagi membincangkan 2 kes permohonan sibankrap untuk penghasilan aset melalui kaedah Perjanjian Persendirian (Private Treaty).

bottom of page