top of page

JENIS PERKHIDMATAN

NPL SMART SOLUTION menawarkan perkhidmatan berikut :

 • Menyemak status terkini akaun tertunggak, tindakan Sivil dan Lelongan.

 • Memohon Penangguhan / Penamatan tindakan Sivil dan Lelongan.

 • Memohon Penjadualan Semula/ Penstrukturan akaun yang tertunggak.

 • Mendapatkan Diskaun hutang yang maksima bagi tujuan Penyelesaian Kompromi.

 • Pembatalan Status Kebankrapan melalui Penyelesaian Kompromi.

 • Menyelamatkan Harta dari di Lelong, di Sita dan di Bekukan.

 • Memohon Pengurangan Kos Guaman bagi kes-kes tindakan Sivil dan Lelongan

 • Membantu dalam penjualan Aset bagi menyelesaikan hutang / liabiliti.

 • Menyediakan khidmat Guaman

 • Menyediakan khidmat Jurunilai Harta.

 • Menyediakan khidmat Agen Hartanah

 • Membuka Akaun Bank bagi mereka yang telah disenarai hitam.

 • Membantu dalam urusan Keluar Negara untuk mereka yang telah di Mufliskan.

 • Menguruskan pinjaman Perumahan, Kenderaan, Peribadi dan Perniagaan.

 • Mendapatkan Jaminan Bank bagi Individu / Syarikat yang disenarai hitam.

KAMI TIDAK MEMBERI BANTUAN KEWANGAN

bottom of page