top of page

OBJEKTIF, MISI & VISI

OBJEKTIF

  • Membantu Peminjam dan Pengguna untuk keluar dari belenggu hutang atau status muflis melalui kaedah rundingan.

 

  • Melahirkan masyarakat yang komited, sedar dan faham akan  alternatif dan impak apabila gagal melunaskan hutang atau liabiliti mereka.

 

  • Melindungi masyarakat dari dianiaya atau ditindas akibat prosidur pungutan hutang yang tidak mengikut peraturan dan lunas perundangan.

MISI

  • Menawarkan perkhidmatan “ONE STOP CENTRE” untuk membantu menyelesaikan pelbagai masalah berkaitan hutang dan pengguna.

 

  • Menganalisa permasalahan hutang dan merintis solusi terbaik untuk dicadangkan semasa rundingan dengan pihak Perbankan dan Syarikat Pengguna.

 

  • Mendidik masyarakat dan memerangi ketidak adilan, penindasan dan pencabulan hak-hak peminjam dan pengguna dari terus dianiaya.

VISI

  • Menyokong usaha Kerajaan untuk mengurangkan kes penyenaraian hitam dan Muflis yang memberi impak negatif kepada produktiviti dan ekonomi Negara.

  • Menyedarkan masyarakat terutamanya golongan belia mengenai risiko, Impak dan Kekangan apabila terbelenggu dengan hutang.

 

  • Membantu masyarakat kurang berkeupayaan seperti warga emas, asnaf, pesakit kronik, OKU dan Ibu tunggal agar mampu keluar dari permasalahan hutang.

bottom of page