top of page

13.09.2017 - Alhamdulillah. Perbincangan berjaya memperolehi penyelesaian secara menang-menang diantara pihak Bank dan Peminjam (Pengadu). Terima kasih kepada wakil pihak Agrobank yang sangat prihatin dan memberi kerjasama yang baik.

bottom of page