top of page

03.10.2017 - Lawatan para Aktivis ke RHB Bank untuk rundingan keatas rayuan Pengadu bagi mendapatkan jumlah penyelesaian kompromi didalam usaha membatalkan status kebankrapan sebagai syarat untuk pihak Maybank menerima pembayaran dari pihak Pengadu untuk menyelamatkan rumah yang dicagarkan dari dilelong.

bottom of page