top of page

05.10.2017 - Pengadu bersama Aktivis yg terlibat menangani kes Penjawat Awam yang diambil tindakan kebankrapan kerana dikatakan menjadi Penjamin walau pun beliau menafikan menandatangani Perjanjian Jaminan.

bottom of page