top of page

19.12.2017 - perhargaan kepada Encik Faizol Idrus (Setiausaha Sulit Kanan - No 3 dari kanan) dan Encik Nazri Salim (Pegawai Khas - No 2 dari kiri) kepada Timbalan Menteri, YB Datuk Wira Hj Razali Hj Ibrahim diatas layanan baik dan kerjasama yang diberi kepada Team NPL SMART untuk membantu Warga Felda.

bottom of page