top of page
  • Had memulakan tindakan kebankrapan dinaikkan dari RM30,000 ke RM50,000.

  • Penjamin Sosial diberikan perlindungan mutlak (tidak boleh dibankrapkan) kerana tidak mendapat faedah dari pinjaman tersebut.

  • Penyerahan Notis Kebankrapan perlu melalui penyerahan Kediri.

  • Pelepasan automatik sibankrap juga dipendekkan kepada 3 tahun dari 5 tahun atas budi bicara Pengarah Jabatan Insolvensi dan tertakluk kepada bantahan pemiutang.

  • Pelepasan tanpa bantahan pemiutang diberikan kepada sibankrap yang telah meninggal, OKU, pesakit Kronik dan juga Penjamin Sosial.

  • Terdapat mekanisme penyelamat untuk penghutang berbincang dengan pemiutang sebelum dibankrupkan. 

RANG UNDANG UNDANG AKTA INSOLVENSI 1967
BERKUATKUASA MULAI 6HB OCT 2017
bottom of page